Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59595 446 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
7.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Στέφανος Σταυρινάκης, προπαρασκευαστής, ανατομικό θέατρο, αίτημα, άδεια, υγεία, εκπρόσωπος, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, συνοδευτική επιστολή,
επιστολή, αίτημα, συνδρομή, οικογένεια Ιωνιδών, εγγραφή, σπουδές, φιλολογία,
Νικόλαος Κωστής, Διευθυντής, Μαιευτήριο, ενοικιαστής, Γεώργιος Φίνλεϋ, ιδιοκτήτης, ζημιές,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, εφημερίδα, Θρίαμβος του Συντάγματος, αποστολή, καθηγητές, ευχαριστίες,
συντάκτες, εφημερίδες, κλοπή, βιβλιοθήκη, δημοσίευση,
Γεώργιος Μαργαρίτης, αίτημα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίθουσα, παραχώρηση, πανεπιστήμιο, έκθεση, πίνακας, Γεώργιος Καραϊσκάκης, εφόρμηση, Ακρόπολη,
Υπουργείο των Οικονομικών, Διεύθυνση, Β. τυπογραφείο, εκτύπωση, έγγραφα, έγκριση, τιμή, βιβλία, μείωση, φοιτητές, γνωστοποίηση,
Γεώργιος Βούρης, άδεια, επίτροπος, δικηγόρος, υπογραφή, μισθός, παραλαβή,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, χρήση, χημείο, διδασκαλία, μάθημα, πίστωση,
πολίτες, κάτοικοι, Αθήνα, μαιευτικό κατάστημα, μεταφορά, πρόβλημα,
Υπουργείο των Εσωτερικών, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων, πληρωμή, ταχυδρομικά τέλη, αποφυγή, ιδιωτικά γράμματα, φάκελοι, επίσημοι, σφραγίδα, υπάλληλοι, κατάχρηση,
κατάθεση, Εθνική τράπεζα, χρήματα, δωρητές, συναίνεση, τόκοι, βιβλία, αγορά.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34