Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59597 996 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
173.2
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Σ. Ροζάκης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, αντικατάσταση, Αλέξανδρος Δικαίος, φοιτητής, Φαρμακευτικό σχολείο, προπαρασκευαστής, φυσική, διορισμός, Δημήτριος Στρούμπος, κοινοποίηση,
Διονύσιος Ασημακόπουλος, προπαρασκευαστής, μάθημα, χημεία, μισθός, μαθήματα, έναρξη,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευαστής, φυσική, ερώτημα, πέρας, μαθήματα, Ιατρική σχολή,
Στέφανος Σταυρινάκης, προπαρασκευαστής, ανατομικό θέατρο, ανατομία, μετάβαση, Γερμανία, πρακτική, ταριχευτική, χρήσιμο, υπηρεσία, Μουσείο φυσικής ιστορίας, αναπλήρωση, Χ. Γεωργακόπουλος, βοηθός,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Στέφανος Σταυρινάκης, συστατική επιστολή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12