Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59597 668 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
173.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Σ. Ροζάκης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, αντικατάσταση, Αλέξανδρος Δικαίος, φοιτητής, Φαρμακευτικό σχολείο, προπαρασκευαστής, φυσική, διορισμός, Δημήτριος Στρούμπος, κοινοποίηση,
Διονύσιος Ασημακόπουλος, προπαρασκευαστής, μάθημα, χημεία, μισθός, μαθήματα, έναρξη,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευαστής, φυσική, ερώτημα, πέρας, μαθήματα, Ιατρική σχολή,
Στέφανος Σταυρινάκης, προπαρασκευαστής, ανατομικό θέατρο, ανατομία, μετάβαση, Γερμανία, πρακτική, ταριχευτική, χρήσιμο, υπηρεσία, Μουσείο φυσικής ιστορίας, αναπλήρωση, Χ. Γεωργακόπουλος, βοηθός,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Στέφανος Σταυρινάκης, συστατική επιστολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12