Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59598 960 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
133.2
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Στερπέλης, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, αίτημα, άδεια, διαβίβαση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Διονύσιος Ασημακόπουλος, προπαρασκευαστής, χημεία, αίτημα, άδεια, Γκίκας Δοκός, διαβίβαση, πρύτανης, έγκριση,
Στέφανος Σταυρινάκης, προπαρασκευαστής, ανατομία, αίτημα, άδεια.

1


2


3


4


5


6


7


8


9