Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59598 998 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
133.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Στερπέλης, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, αίτημα, άδεια, διαβίβαση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Διονύσιος Ασημακόπουλος, προπαρασκευαστής, χημεία, αίτημα, άδεια, Γκίκας Δοκός, διαβίβαση, πρύτανης, έγκριση,
Στέφανος Σταυρινάκης, προπαρασκευαστής, ανατομία, αίτημα, άδεια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9