Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59599 1078 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
196.4
Extent:
26 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Περικλής Αργυρόπουλος, μάθημα, τίτλος, διοίκηση Ελλάδος, πρόγραμμα, διάταγμα, διορισμός,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, χημεία, διδασκαλία, φοιτητές, φαρμακευτικό σχολείο, Ιατρική σχολή, χώρος, φαρμακείο, πανεπιστήμιο, απάντηση, έξοδα,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Σαρίπολος Νικόλαος, αίτηση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Περικλής Αργυρόπουλος, έκθεση, μάθημα, συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό, απόφαση, παραδόσεις, εξακολούθηση,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, έκθεση, μάθημα, φυσιολογία, παρατηρήσεις, Δαμιανός Γεωργίου, διδάσκων, πρόσληψη, καθηγητής, Γεώργιος Πρινάρης, αίτηση, πρόσληψη, υφηγητής, διδασκαλία, μάθημα, φυσιολογία,
Δημήτριος Στρούμπος, αναφορά, πρύτανης, διαβίβαση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης,
Δ. Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, μάθημα, φυσική, όργανα, χρήση, διαφωνία, συνεννόηση,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, τουρκική γλώσσα, διδασκαλία, μισθός, διάταγμα, κοινοποίηση,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λατινική φιλολογία, διδασκαλία, Στέφανος Κουμανούδης, υφηγητής, συνεννόηση, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, κρίση, δήλωση, αναρμόδιοι, Ιωάννης Βενθύλος, απάντηση, ουδεμία,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, συνεδρίαση, απόφαση, ώρες, μαθήματα, φιλολογικά, φιλοσοφικά, μετάθεση, γνωμοδότηση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ώρες, διδασκαλία, μαθήματα, φιλολογικά, φιλοσοφικά, μετάθεση, σύνταξη, πρόγραμμα, νέο,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, μάθημα, ρωμαϊκό δίκαιο, παραδόσεις, έναρξη, Ηρακλής Μητσόπουλος, μάθημα, φυσική ιστορία, παραδόσεις, έναρξη, μισθοδοσία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26