Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59599 1143 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
196.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
26 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Περικλής Αργυρόπουλος, μάθημα, τίτλος, διοίκηση Ελλάδος, πρόγραμμα, διάταγμα, διορισμός,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, χημεία, διδασκαλία, φοιτητές, φαρμακευτικό σχολείο, Ιατρική σχολή, χώρος, φαρμακείο, πανεπιστήμιο, απάντηση, έξοδα,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Σαρίπολος Νικόλαος, αίτηση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Περικλής Αργυρόπουλος, έκθεση, μάθημα, συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό, απόφαση, παραδόσεις, εξακολούθηση,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, έκθεση, μάθημα, φυσιολογία, παρατηρήσεις, Δαμιανός Γεωργίου, διδάσκων, πρόσληψη, καθηγητής, Γεώργιος Πρινάρης, αίτηση, πρόσληψη, υφηγητής, διδασκαλία, μάθημα, φυσιολογία,
Δημήτριος Στρούμπος, αναφορά, πρύτανης, διαβίβαση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης,
Δ. Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, μάθημα, φυσική, όργανα, χρήση, διαφωνία, συνεννόηση,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, τουρκική γλώσσα, διδασκαλία, μισθός, διάταγμα, κοινοποίηση,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, λατινική φιλολογία, διδασκαλία, Στέφανος Κουμανούδης, υφηγητής, συνεννόηση, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, κρίση, δήλωση, αναρμόδιοι, Ιωάννης Βενθύλος, απάντηση, ουδεμία,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, συνεδρίαση, απόφαση, ώρες, μαθήματα, φιλολογικά, φιλοσοφικά, μετάθεση, γνωμοδότηση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ώρες, διδασκαλία, μαθήματα, φιλολογικά, φιλοσοφικά, μετάθεση, σύνταξη, πρόγραμμα, νέο,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, μάθημα, ρωμαϊκό δίκαιο, παραδόσεις, έναρξη, Ηρακλής Μητσόπουλος, μάθημα, φυσική ιστορία, παραδόσεις, έναρξη, μισθοδοσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26