Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59600 993 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
119.7
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Ογδόη Ιταλική Σύνοδος επιστημόνων, Γένοβα, πρόσκληση, λεπτομέρειες,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ερώτημα, έγκριση, χορηγία, δαπάνες, αποστολή, Ογδόη Ιταλική σύνοδος επιστημόνων, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, δυσκολία, εκλογή, μέλη, κατάλληλα, αποστολή, απάντηση, απόρριψη, οικονομική κατάσταση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9