Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59600 1026 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
119.7
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ογδόη Ιταλική Σύνοδος επιστημόνων, Γένοβα, πρόσκληση, λεπτομέρειες,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ερώτημα, έγκριση, χορηγία, δαπάνες, αποστολή, Ογδόη Ιταλική σύνοδος επιστημόνων, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, δυσκολία, εκλογή, μέλη, κατάλληλα, αποστολή, απάντηση, απόρριψη, οικονομική κατάσταση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9