Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59601 1021 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
228.3
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, διορισμός, κοινοποίηση,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμήτορες, εκλογές, ψηφοφορία, διαδικασία, υποψήφιοι, Νομική σχολή, Ιωάννης Σούτσος, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Ιατρική σχολή, Νικόλαος Κωστής, Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, Φιλοσοφική σχολή, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Γεώργιος Βούρης,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πρόσκληση, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, παρουσία, τελετή, εγκαθίδρυση, πρυτανικές αρχές,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορες, Θεολογική σχολή, Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, Νομική σχολή, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Ιατρική σχολή, Νικόλαος Κωστής, Φιλοσοφική σχολή, Γεώργιος Βούρης, διορισμός, κοινοποίηση,
πρύτανης, καθηγητές, πρόσκληση, εκλογές, μέλη, Σύγκλητος, διεξαγωγή, ψηφοφορία, διαδικασία, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ιωάννης Ολύμπιος, μέλη, Σύγκλητος, κοινοποίηση,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρώην κοσμήτορας, Νομική σχολή, Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, πρακτικά, εκλογές, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, απόφαση, εκλογή, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος, 1846-47,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, εκλογές, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Νικόλαος Κωστής, Αλέξανδρος Βενιζέλος, υποψήφιοι, πρυτάνεις.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28