Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59601 1059 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
228.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, διορισμός, κοινοποίηση,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμήτορες, εκλογές, ψηφοφορία, διαδικασία, υποψήφιοι, Νομική σχολή, Ιωάννης Σούτσος, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Ιατρική σχολή, Νικόλαος Κωστής, Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, Φιλοσοφική σχολή, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Γεώργιος Βούρης,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πρόσκληση, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, παρουσία, τελετή, εγκαθίδρυση, πρυτανικές αρχές,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορες, Θεολογική σχολή, Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, Νομική σχολή, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Ιατρική σχολή, Νικόλαος Κωστής, Φιλοσοφική σχολή, Γεώργιος Βούρης, διορισμός, κοινοποίηση,
πρύτανης, καθηγητές, πρόσκληση, εκλογές, μέλη, Σύγκλητος, διεξαγωγή, ψηφοφορία, διαδικασία, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ιωάννης Ολύμπιος, μέλη, Σύγκλητος, κοινοποίηση,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρώην κοσμήτορας, Νομική σχολή, Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, πρακτικά, εκλογές, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, απόφαση, εκλογή, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος, 1846-47,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, εκλογές, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Νικόλαος Κωστής, Αλέξανδρος Βενιζέλος, υποψήφιοι, πρυτάνεις.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28