Ανατομείο

Subfolder uoadl:59602 948 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
580Β.2
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δαμιανός Γεωργίου, διδασκαλία, ανατομία, έξοδα, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, διαβιβαστικό, Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, προκαταβολή, ποσό,
πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, γνωμοδότηση, Αδερφοί Συρόπουλοι, εγκέφαλος, βόειος, ανατομικό μουσείο, δωρεά.

1


2


3


4


5


6