Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59602 991 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, διδασκαλία, ανατομία, έξοδα, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, διαβιβαστικό, Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, προκαταβολή, ποσό,
πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, γνωμοδότηση, Αδερφοί Συρόπουλοι, εγκέφαλος, βόειος, ανατομικό μουσείο, δωρεά.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6