Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59604 1059 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
408.2
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, χημεία, έξοδα, πίστωση, πληρωμή, ανατομία, θήκες, κατασκευή, ανατομικό αμφιθέατρο,
Ιωάννης Βούρος, μάθημα, κλινική, δαπάνες,
Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, πειραματική φυσική, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, γενική πειραματική χημεία, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή,
Δαμιανός Γεωργίου, μάθημα, ανατομία, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, φαρμακευτική χημεία, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή.

1


2


3


4


5


6


7