Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59604 1093 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, χημεία, έξοδα, πίστωση, πληρωμή, ανατομία, θήκες, κατασκευή, ανατομικό αμφιθέατρο,
Ιωάννης Βούρος, μάθημα, κλινική, δαπάνες,
Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, πειραματική φυσική, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, γενική πειραματική χημεία, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή,
Δαμιανός Γεωργίου, μάθημα, ανατομία, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, φαρμακευτική χημεία, δαπάνες, πίστωση, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7