Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59605 983 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
305.1
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, αίτηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, φαρμακευτική και αναλυτική χημεία, έξοδα, λογαριασμός, μάθημα, εφαρμοσμένη χημεία, χειμερινή, θερινή, εξαμηνία, έξοδα, λογαριασμός, Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, γενική πειραματική χημεία, έτη, 1844, 1845, έξοδα, λογαριασμός, Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, φυσική, έξοδα, λογαριασμός, Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακολογική συλλογή, μετακόμιση, Πράγα, έξοδα, Νικόλαος Κωστής, παραγγελία, φαρμακολογική συλλογή, Γερμανία, έμπορος, λογαριασμός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Σ. Ροζάκης, προπαρασκευαστής, φυσική, υπογραφή, μισθολογική κατάσταση, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17