Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59605 649 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
305.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, αίτηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, φαρμακευτική και αναλυτική χημεία, έξοδα, λογαριασμός, μάθημα, εφαρμοσμένη χημεία, χειμερινή, θερινή, εξαμηνία, έξοδα, λογαριασμός, Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, γενική πειραματική χημεία, έτη, 1844, 1845, έξοδα, λογαριασμός, Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, φυσική, έξοδα, λογαριασμός, Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακολογική συλλογή, μετακόμιση, Πράγα, έξοδα, Νικόλαος Κωστής, παραγγελία, φαρμακολογική συλλογή, Γερμανία, έμπορος, λογαριασμός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Σ. Ροζάκης, προπαρασκευαστής, φυσική, υπογραφή, μισθολογική κατάσταση, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17