Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59609 956 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
8.1
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 σελίδα στην γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Ναυτικών, Λουδοβίκος, κορβέτα, επιτροπή, συγκρότηση, καθηγητές, αρχαιολόγο, ορυκτολόγο, ιστορικό, εκλογή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, υφηγητής, γραμματέας, εξέταση, επιτόπια, συλλογή, παράλια, ελληνικά, τουρκικά,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Σχινάς, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ξαυέριος Λάνδερερ, επιτροπή, μέλη, διορισμός, κοινοποίηση,
Κεντρικό ταμείο, κατάσταση, τυπογραφικές εργασίες, πρυτανικοί λόγοι, πρόγραμμα,
Ξενοδοχείο Παπάζογλου, έσοδα, έξοδα, κατάσταση,
Ελληνικό προξενείο, Μεσσήνη (Messine), αποστολή, βιβλία, αντίτυπα,
Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, αποστολή, πρυτανικοί, λόγοι, αντίτυπα,
Διεύθυνση, Εθνική τράπεζα, κατάσταση, λογαριασμός, ανοικτός.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25