Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59609 967 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
8.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 σελίδα στην γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Ναυτικών, Λουδοβίκος, κορβέτα, επιτροπή, συγκρότηση, καθηγητές, αρχαιολόγο, ορυκτολόγο, ιστορικό, εκλογή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, υφηγητής, γραμματέας, εξέταση, επιτόπια, συλλογή, παράλια, ελληνικά, τουρκικά,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Σχινάς, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ξαυέριος Λάνδερερ, επιτροπή, μέλη, διορισμός, κοινοποίηση,
Κεντρικό ταμείο, κατάσταση, τυπογραφικές εργασίες, πρυτανικοί λόγοι, πρόγραμμα,
Ξενοδοχείο Παπάζογλου, έσοδα, έξοδα, κατάσταση,
Ελληνικό προξενείο, Μεσσήνη (Messine), αποστολή, βιβλία, αντίτυπα,
Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, αποστολή, πρυτανικοί, λόγοι, αντίτυπα,
Διεύθυνση, Εθνική τράπεζα, κατάσταση, λογαριασμός, ανοικτός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25