Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59610 926 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
8.2
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Κίτσος Τζαβέλας, Κωνσταντίνος Κανάρης, Ζηνόβιος-Ζαφείριος Ι. Βάλβης, υπουργικό συμβούλιο, διακήρυξη, υπάλληλοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί, καθήκοντα, παράβαση, όρκος, προϊστάμενοι, καθηγητές, κοινοποίηση,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Χρυσοβέργης, συγγραφέας, εγχειρίδιο, κατάλληλο, σχολεία.

1


2


3


4