Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59610 964 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
8.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Κίτσος Τζαβέλας, Κωνσταντίνος Κανάρης, Ζηνόβιος-Ζαφείριος Ι. Βάλβης, υπουργικό συμβούλιο, διακήρυξη, υπάλληλοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί, καθήκοντα, παράβαση, όρκος, προϊστάμενοι, καθηγητές, κοινοποίηση,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Χρυσοβέργης, συγγραφέας, εγχειρίδιο, κατάλληλο, σχολεία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4