Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59616 769 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Time Coverage:
1846-1847
Usher Number:
133.2
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Βούρος, άδεια, έγκριση, μισθός,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, άδεια, έγκριση.

1


2


3