Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59616 1061 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
133.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Βούρος, άδεια, έγκριση, μισθός,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, άδεια, έγκριση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3