Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59621 664 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1846-1847
Usher Number:
408.2
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, μάθημα, χημεία, διδασκαλία, δαπάνες, αποδεικτικά, αίτημα, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, καθηγητής, γενική χημεία, προϋπολογισμός, αγορά, χημικές σκευασίες, πίστωση, συμπλήρωση, ποσό, έκδοση, ένταλμα,
Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, πειραματική φυσική, διδασκαλία, δαπάνες, αποδεικτικά.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14