Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59621 690 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, μάθημα, χημεία, διδασκαλία, δαπάνες, αποδεικτικά, αίτημα, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, καθηγητής, γενική χημεία, προϋπολογισμός, αγορά, χημικές σκευασίες, πίστωση, συμπλήρωση, ποσό, έκδοση, ένταλμα,
Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, πειραματική φυσική, διδασκαλία, δαπάνες, αποδεικτικά.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14