Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59624 1072 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1846-1847
Usher Number:
216.2
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, Δήμαρχος Αθηνών, γη, στρέμματα, αμπελοφυτεία, Καλαμάκι, περιοχή, Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, κληροδότημα, αξία, εκτίμηση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση,
Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, δωρεά, ευχαριστίες, πρύτανης,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Χρύσανθος Πενέτης, αρχιμανδρίτης, Βουκουρέστι, δωρεά, καισαρικά φλωρία, Εθνική τράπεζα, αποστολή,
Ματθαίος Ράλλης, διαθήκη, κληροδότημα, πανεπιστήμιο, εκτελεστές διαθήκης, πρύτανης, ευχαριστίες,
Αρχιμανδρίτης Συμεών Μαρμαροτούρης, κληροδότημα, ποσό,
Γεράσιμος, Επίσκοπος Αργολίδος, κληροδότημα, ποσό, Γεώργιος Ράλλης, εκτελεστής διαθήκης, κατάθεση, Εθνική τράπεζα, τόκοι, συγγράμματα, προμήθεια, πρύτανης, ευχαριστίες.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13