Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59624 1103 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
216.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, Δήμαρχος Αθηνών, γη, στρέμματα, αμπελοφυτεία, Καλαμάκι, περιοχή, Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, κληροδότημα, αξία, εκτίμηση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση,
Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, δωρεά, ευχαριστίες, πρύτανης,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Χρύσανθος Πενέτης, αρχιμανδρίτης, Βουκουρέστι, δωρεά, καισαρικά φλωρία, Εθνική τράπεζα, αποστολή,
Ματθαίος Ράλλης, διαθήκη, κληροδότημα, πανεπιστήμιο, εκτελεστές διαθήκης, πρύτανης, ευχαριστίες,
Αρχιμανδρίτης Συμεών Μαρμαροτούρης, κληροδότημα, ποσό,
Γεράσιμος, Επίσκοπος Αργολίδος, κληροδότημα, ποσό, Γεώργιος Ράλλης, εκτελεστής διαθήκης, κατάθεση, Εθνική τράπεζα, τόκοι, συγγράμματα, προμήθεια, πρύτανης, ευχαριστίες.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13