Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59628 1287 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Time Coverage:
1846-1847
Usher Number:
9.3
Extent:
45 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, Ηρακλής Μητσόπουλος, μισθός, μηνιαίος, αύξηση, ποσό, κοινοποίηση,
κλητήρας, μισθός, ποσό, προϋπολογισμός, επιχορήγηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κλητήρας, καθήκοντα, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, διόρθωση, ποσό,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, Γραμματέας πανεπιστημίου, μισθός,
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, παρασκευαστής, ανατομία, βασιλικό διάταγμα, μισθός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, έγγραφο, κοινοποίηση,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας πανεπιστημίου, έξοδα, ετήσια, κατάσταση, αποδεικτικά, υποβολή, πρύτανης, διαβίβαση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμός, υποβολή,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, αίτηση, πρύτανης, καθηγητές, συνεδρίαση, σύνταξη, προϋπολογισμός, προμήθεια, συγγράμματα, τίτλοι,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, ορισμός, καθηγητές, τακτικοί, έκτακτοι, επίτιμοι, μισθός, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, μισθός, αύξηση, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, υποβολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμοί, έτος, 1847, υποβολή, κοσμήτορες, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή,
πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ενέργειες, καθηγητές, δαπάνες, έλεγχος, πιστώσεις.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45