Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59628 1321 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
9.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
45 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, Ηρακλής Μητσόπουλος, μισθός, μηνιαίος, αύξηση, ποσό, κοινοποίηση,
κλητήρας, μισθός, ποσό, προϋπολογισμός, επιχορήγηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κλητήρας, καθήκοντα, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, διόρθωση, ποσό,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, Γραμματέας πανεπιστημίου, μισθός,
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, παρασκευαστής, ανατομία, βασιλικό διάταγμα, μισθός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, έγγραφο, κοινοποίηση,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας πανεπιστημίου, έξοδα, ετήσια, κατάσταση, αποδεικτικά, υποβολή, πρύτανης, διαβίβαση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμός, υποβολή,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, αίτηση, πρύτανης, καθηγητές, συνεδρίαση, σύνταξη, προϋπολογισμός, προμήθεια, συγγράμματα, τίτλοι,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, ορισμός, καθηγητές, τακτικοί, έκτακτοι, επίτιμοι, μισθός, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Ηρακλής Μητσόπουλος, μισθός, αύξηση, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, υποβολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμοί, έτος, 1847, υποβολή, κοσμήτορες, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή,
πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ενέργειες, καθηγητές, δαπάνες, έλεγχος, πιστώσεις.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45