Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59649 765 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1847-1848
Usher Number:
10.1
Extent:
42 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Υπουργείον των Στρατιωτικών, κοινοποίηση, Γεώργιος Ράλλης, Σπυρίδων Πήλληκας, καθηγητές, επιτροπή, σύσταση, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, σύνταξη, τροποποίηση,
Υπουργείον των Εσωτερικών, ιατροσυνέδριο, Φαρμακευτική, διδασκαλία, ανεπαρκής, γνωμοδότηση, μέτρα, θεραπεία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Βοτανικός Κήπος, κατάσταση, κηπουρός, έλλειψη,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έγγραφα, μερίσματα, ισολογισμοί, χρεώσεις, πιστώσεις, κέρδη, ζημίες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16