Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59649 1121 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
10.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
42 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείον των Στρατιωτικών, κοινοποίηση, Γεώργιος Ράλλης, Σπυρίδων Πήλληκας, καθηγητές, επιτροπή, σύσταση, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, σύνταξη, τροποποίηση,
Υπουργείον των Εσωτερικών, ιατροσυνέδριο, Φαρμακευτική, διδασκαλία, ανεπαρκής, γνωμοδότηση, μέτρα, θεραπεία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Βοτανικός Κήπος, κατάσταση, κηπουρός, έλλειψη,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έγγραφα, μερίσματα, ισολογισμοί, χρεώσεις, πιστώσεις, κέρδη, ζημίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16