Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59660 1048 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
173.2
Extent:
22 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, κοινοποίηση, Ανδρέας Πετσίδης, προπαρασκευαστής, Χημεία, Φαρμακευτικό σχολείο, διορισμός, Θεόδωρος Γεωργιάδης, παύση,
Σωτηρίου, Μερλόπουλος, Παναγιώτης Πηγέας, Σωτήριος Δέδες, κλητήρες, μισθός, μείωση, απόλυση, διορισμός, ορκομωσία,
Περικλής Κριτίδης, αίτηση, ζωολογική συλλογή, θέση, σπουδές, συνεισφορά,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, αίτημα, βοηθός, ανάγκη, λόγοι, Στέφανος Σταυρινάκης, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, προπαρασκευαστές, Ανατομία, επιμίσθιο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22