Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59660 993 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
173.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, κοινοποίηση, Ανδρέας Πετσίδης, προπαρασκευαστής, Χημεία, Φαρμακευτικό σχολείο, διορισμός, Θεόδωρος Γεωργιάδης, παύση,
Σωτηρίου, Μερλόπουλος, Παναγιώτης Πηγέας, Σωτήριος Δέδες, κλητήρες, μισθός, μείωση, απόλυση, διορισμός, ορκομωσία,
Περικλής Κριτίδης, αίτηση, ζωολογική συλλογή, θέση, σπουδές, συνεισφορά,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, αίτημα, βοηθός, ανάγκη, λόγοι, Στέφανος Σταυρινάκης, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, προπαρασκευαστές, Ανατομία, επιμίσθιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22