Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59662 936 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
196.5
Extent:
42 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Φιλολογικό Φροντιστήριο, κανονισμός, επίσπευση, Φίλλιπος Ιωάννου, κοσμήτωρ, καθηγητές, κοινοποίηση, συνεδρίαση, Κωνσταντίνος Ασώπιος, διευθυντής, σύνταξη, έργα, παρατηρήσεις, σκοπός, καθήκοντα, φοιτούντες, δικαιώματα, μαθήματα, διάρκεια, διαβίβαση, υποβολή,
Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, οργανισμός πανεπιστημίου, οδηγίες, εισηγητική επιτροπή, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, εθνικό δίκαιο, προτάσεις, παρατηρήσεις, οργάνωση πανεπιστημίου, καθηγητές, διορισμός, υφηγητές, αίτηση, προβιβασμός,
Ιωάννης Ολύμπιος, μαθήματα, διδασκαλία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43