Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59662 942 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
196.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
42 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Φιλολογικό Φροντιστήριο, κανονισμός, επίσπευση, Φίλλιπος Ιωάννου, κοσμήτωρ, καθηγητές, κοινοποίηση, συνεδρίαση, Κωνσταντίνος Ασώπιος, διευθυντής, σύνταξη, έργα, παρατηρήσεις, σκοπός, καθήκοντα, φοιτούντες, δικαιώματα, μαθήματα, διάρκεια, διαβίβαση, υποβολή,
Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, οργανισμός πανεπιστημίου, οδηγίες, εισηγητική επιτροπή, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, εθνικό δίκαιο, προτάσεις, παρατηρήσεις, οργάνωση πανεπιστημίου, καθηγητές, διορισμός, υφηγητές, αίτηση, προβιβασμός,
Ιωάννης Ολύμπιος, μαθήματα, διδασκαλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43