Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59664 868 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
397.1
Extent:
10 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Συλλογές
Φροντιστήρια
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής Ανατομίας και Φυσιολογίας, αναφορά, Δ. Θεοφανίδης, γραμματεύς, Νομαρχία Αρκαδίας, τέρας, αποστολή, δαπάνες, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, εντολή, πληρωμή,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτωρ, Ιατρική σχολή, συνεδρίαση, απόφαση, διαβίβαση, πρυτανεία, σύσταση, Παθολογικό Μουσείο, υπουργός, άρνηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10