Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59664 818 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
397.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Συλλογές
Φροντιστήρια
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής Ανατομίας και Φυσιολογίας, αναφορά, Δ. Θεοφανίδης, γραμματεύς, Νομαρχία Αρκαδίας, τέρας, αποστολή, δαπάνες, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, εντολή, πληρωμή,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτωρ, Ιατρική σχολή, συνεδρίαση, απόφαση, διαβίβαση, πρυτανεία, σύσταση, Παθολογικό Μουσείο, υπουργός, άρνηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10