Ανατομείο

Subfolder uoadl:59665 993 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
355Α.2
Extent:
20 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής Ανατομίας και Φυσιολογίας, αναφορά, αίτημα, πληρωμή, δαπάνες, διδασκαλία, Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, κοινοποίηση, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, έγκριση,
Θεόδωρος Αφεντούλης, υφηγητής, αίτημα, αγορά, σύγγραμμα, πίνακες Cruveilhies, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κοινοποίηση, κοσμήτωρ, Ιατρική σχολή, γνωμοδότηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20