Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59665 1016 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
355Α.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής Ανατομίας και Φυσιολογίας, αναφορά, αίτημα, πληρωμή, δαπάνες, διδασκαλία, Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, κοινοποίηση, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, έγκριση,
Θεόδωρος Αφεντούλης, υφηγητής, αίτημα, αγορά, σύγγραμμα, πίνακες Cruveilhies, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κοινοποίηση, κοσμήτωρ, Ιατρική σχολή, γνωμοδότηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20