Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59667 988 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
305.1
Extent:
19 σελίδες
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, αίτημα, έξοδα διδασκαλίας, έγκριση, πληρωμή, αναφορά, κλοπή, φαρμακευτικό υλικό, Διοικητική Αστυνομία, ενέργειες,
Φαρμακευτική συλλογή, παράδοση, μεταφορά, κατάθεση, πρυτανεία, κατάλογος, πρωτόκολλο, σύνταξη

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20