Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59667 924 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
305.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, αίτημα, έξοδα διδασκαλίας, έγκριση, πληρωμή, αναφορά, κλοπή, φαρμακευτικό υλικό, Διοικητική Αστυνομία, ενέργειες,
Φαρμακευτική συλλογή, παράδοση, μεταφορά, κατάθεση, πρυτανεία, κατάλογος, πρωτόκολλο, σύνταξη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20