Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59669 912 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
310.1
Extent:
30 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ιωάννης Κουμανούδης, δωρητής, Βελιγράδι, σερβικά βιβλία, Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος, παραλαβή,
Γεώργιος Μανούσης, δωρητής, ομογενής, Τεργέστη, συλλογή, βιβλία, νομίσματα, Θεόδωρος Μανούσης, καθηγητής, Ιστορία, παράδοση, Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, ευχαριστίες ,
Εφημερίδα Πατρίς, τρία πρώτα φύλλα, προσφορά,
Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εις την Μεσημβρινήν Ρωσσίαν εν Οδησσώ, υποπρόξενος, διευθυντής, γνωστοποίηση, Αρχαιολογική Εταιρία, Πετρούπολη, διαβίβαση, βιβλία, προσφορά, πανεπιστήμιο,
Ε. Α. Σοφοκλής, Αμερική, βιβλία, ελληνικά συγγράμματα, αποστολή, αίτημα, ελληνικά σχολεία, κατάσταση, πληροφορίες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28