Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59669 857 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
310.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κουμανούδης, δωρητής, Βελιγράδι, σερβικά βιβλία, Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος, παραλαβή,
Γεώργιος Μανούσης, δωρητής, ομογενής, Τεργέστη, συλλογή, βιβλία, νομίσματα, Θεόδωρος Μανούσης, καθηγητής, Ιστορία, παράδοση, Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, ευχαριστίες ,
Εφημερίδα Πατρίς, τρία πρώτα φύλλα, προσφορά,
Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εις την Μεσημβρινήν Ρωσσίαν εν Οδησσώ, υποπρόξενος, διευθυντής, γνωστοποίηση, Αρχαιολογική Εταιρία, Πετρούπολη, διαβίβαση, βιβλία, προσφορά, πανεπιστήμιο,
Ε. Α. Σοφοκλής, Αμερική, βιβλία, ελληνικά συγγράμματα, αποστολή, αίτημα, ελληνικά σχολεία, κατάσταση, πληροφορίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28