Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59679 963 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
11.3
Extent:
15 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, κοινοποίηση, καθηγητές, πιστώσεις, έγκριση, πρόσκληση, κοσμήτορες, σύσκεψη, προϋπολογισμός, σύνταξη

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14