Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59679 919 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
11.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, κοινοποίηση, καθηγητές, πιστώσεις, έγκριση, πρόσκληση, κοσμήτορες, σύσκεψη, προϋπολογισμός, σύνταξη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14