Εκπαίδευση (Υποφάκελος 11.3)

Subfolder uoadl:59681 1125 Read counter

Title:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 11.3)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
11.3
Extent:
130 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Υποψήφιοι φοιτητές, αιτήσεις, εγγραφή, προσκόμιση, απολυτήριο, Γυμνάσιο, διαγραφή, μη προσκόμιση απολυτηρίου, βεβαιώσεις φοίτησης, μαθήματα, αιτήματα αλλοδαπών,
Σπυρίδων Βενιζέλος, δήμαρχος Αθηναίων, Δημοτικό Νοσοκομείο, επιστάτης, αναφορά, παρατήρηση, φοιτητές,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, αποφάσεις, έγγραφα, κοινοποίηση,
φοιτητές, αναφορά, γεγονότα, Γενική Ιστορία, Θεόδωρος Μανούσης, καθηγητής, Περικλής Ζαχόπουλος, φοιτητής, αποβολή, συμπαράσταση, αίτημα, αδίκημα, επανόρθωση,
Αναστάσιος Ιωάννου Ξιφωνίδης, μαθητεία, φαρμακείο, έπαινος, εγγραφή, Φαρμακευτική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128