Εκπαίδευση (Υποφάκελος 11.3)

Υποφάκελος uoadl:59681 1101 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 11.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
11.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
130 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υποψήφιοι φοιτητές, αιτήσεις, εγγραφή, προσκόμιση, απολυτήριο, Γυμνάσιο, διαγραφή, μη προσκόμιση απολυτηρίου, βεβαιώσεις φοίτησης, μαθήματα, αιτήματα αλλοδαπών,
Σπυρίδων Βενιζέλος, δήμαρχος Αθηναίων, Δημοτικό Νοσοκομείο, επιστάτης, αναφορά, παρατήρηση, φοιτητές,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, αποφάσεις, έγγραφα, κοινοποίηση,
φοιτητές, αναφορά, γεγονότα, Γενική Ιστορία, Θεόδωρος Μανούσης, καθηγητής, Περικλής Ζαχόπουλος, φοιτητής, αποβολή, συμπαράσταση, αίτημα, αδίκημα, επανόρθωση,
Αναστάσιος Ιωάννου Ξιφωνίδης, μαθητεία, φαρμακείο, έπαινος, εγγραφή, Φαρμακευτική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128