Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59688 989 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
133.2
Extent:
16 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Κωνσταντίνος Δ. Σχινάς, ενημέρωση, διορισμός, έκτακτος απεσταλμένος, πληρεξούσιος υπουργός, Βαυαρία, βασιλεύς, διατήρηση, θέση, καθηγητής,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, καθηγητής, αρχαιολογία, αποδημία, γνωστοποίηση,
Κωνσταντίνος Αφθονίδης, καθηγητής, τουρκική γλώσσα, διατριβή, Κωνσταντινούπολη, μισθός,
Νικόλαος Κοντζιάς, αίτηση, άδεια,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, κοινοποίηση, κανονισμός, χορήγηση, άδεια, αποδημία, εξωτερικό,
Γεώργιος Δοκός, γραμματεύς, πανεπιστήμιο, άδεια, Ύδρα, χορήγηση, Νικόλαος Κορφιωτάκης, υπουργός, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16