Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59688 990 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
133.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Δ. Σχινάς, ενημέρωση, διορισμός, έκτακτος απεσταλμένος, πληρεξούσιος υπουργός, Βαυαρία, βασιλεύς, διατήρηση, θέση, καθηγητής,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, καθηγητής, αρχαιολογία, αποδημία, γνωστοποίηση,
Κωνσταντίνος Αφθονίδης, καθηγητής, τουρκική γλώσσα, διατριβή, Κωνσταντινούπολη, μισθός,
Νικόλαος Κοντζιάς, αίτηση, άδεια,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, κοινοποίηση, κανονισμός, χορήγηση, άδεια, αποδημία, εξωτερικό,
Γεώργιος Δοκός, γραμματεύς, πανεπιστήμιο, άδεια, Ύδρα, χορήγηση, Νικόλαος Κορφιωτάκης, υπουργός, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16