Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59689 1400 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
196.5
Extent:
25 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, ανάθεση, πρύτανης, επιτήρηση, διατάξεις, εκτέλεση, έκθεση, σύνταξη,
διαβίβαση, ευχαριστίες, Ξαυέριος Λάνδερερ, διδασκαλία, βοτανική,
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτωρ, Ιατρική σχολή, συνεδρίαση, αίτημα, ενέργειες, σύσταση, Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Κλινική ιατρική, Χειρουργική ιατρική, διαχωρισμός, λόγοι,
Ευθύμιος Καστόρχης, υφηγητής, αίτημα, άδεια, διδασκαλία, αρχαιολογίες, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, διαβίβαση, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική σχολή, συνεδρίαση, απόφαση, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, καθηγητής, βοτανική, γνωμοδότηση, παρατηρήσεις

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25